logo
   
 
 
Voorbeeld van een Supervisiecontract

 

Personen:


Supervisor:    Mevrouw H. Keur,

Supervisant:  De heer A. de Wit

1. Er is afgesproken dat er 15 zittingen zullen plaatsvinden van 1½  uur.

 

2. De frequentie van deze zittingen is in principe eenmaal per 14 dagen.

 

3. Deze zittingen vinden in principe plaats op het huisadres van de supervisor, te Zutphen. (Of op het werkadres van de supervisor)

 

4. Wanneer één van beiden ziek is, wordt dit op tijd gemeld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.

 

5. Na ongeveer 3 zittingen vindt er een klik-evaluatie plaats. Dit betekent dat er kort wordt stil gestaan wordt bij de samenwerkingsrelatie. Is die relatie zodanig dat de supervisant alsmede de supervisor goed kunnen functioneren en dat het supervisie-proces zoals het beoogd is tot zijn recht kan komen. Vastgesteld wordt of de leerdoelen duidelijk zijn.

 

6. Leerdoelen waaraan gewerkt wordt:

-

-

-

                                         

7. Rond de 8e zitting vindt er een tussenevaluatie plaats.

 

8. De supervisant zorgt ervoor dat hij elke zitting voorbereidt met een schriftelijke verslag over de vorige zitting. (het reflectie-verslag) In een reflectieverslag wordt over de vorige zitting beschreven wat er in de zitting feitelijk gebeurde. Daarnaast wordt beschreven welke betekenis die gebeurtenis voor de supervisant heeft.

 

9. Vooraf aan iedere zitting ( minimaal 2 dagen hieraan voorafgaand) brengt de supervisant schriftelijk een casus of gespreksonderwerp in een nieuwe praktijksituatie waaraan hij in de supervisie wil werken. De supervisant zorgt ervoor dat het nieuwe materiaal  plus het reflectieverslag tijdig bij de supervisor aanwezig zijn, liefst twee dagen voor de volgende supervisiezitting. Het verslag  kan per e-mail worden verzonden.

 

10. De inhoud van de gesprekken wordt vertrouwelijk behandeld. Hetgeen in de supervisiebijeenkomsten wordt besproken valt zowel voor de supervisor als voor de supervisant(en) onder geheimhouding. Ontheffing van de geheimhoudingsplicht door de supervisor kan alleen geschieden conform de regeling ter zake, zoals opgenomen in de gedragscode voor geregistreerde supervisoren van de LVSB. Deze gedragscode wordt aan de supervisant uitgereikt.

 

11. Er vindt een eindevaluatie plaats. Voor de midden- en de eindevaluatie schrijft de supervisant een evaluatieverslag.

 

12. De supervisor heeft geen bemiddelende rol in het geval van een conflict tussen werknemer en werkgever.

 

13. Ook kan deze supervisie dienen als voorsupervisie voor de eventueel te starten opleiding Supervisiekunde.

 

14. De supervisor acht zich gebonden aan de gedragscode voor geregistreerde supervisoren van de LVSB. Deze gedragscode wordt aan het begin van het supervisietraject aan de supervisant en zijn leidinggevende  uitgereikt.
In geval van afwijken van deze code kan de supervisant schriftelijk beroep aantekenen bij het "College van Beroep en Tuchtzaken" van de LVSB, Jan van Nassaulaan 35, 2596 BM, 's Gravenhage.

 

 

Zutphen, ..-..-….

 

supervisant:                                                       supervisor:

A. de Wit                                                                  H. Keur  

 

 

 

 


 

CONTACT GEGEVENS

" De Blikopener " 

Helene Keur

Zutphen

tel: 06-30155335

email: info@deblikopener.nl

www.deblikopener.info