Individuele supervisie:

Supervisie is het onder begeleiding leren, door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft hij inzicht in het eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren.

Supervisie vindt plaats in een serie van minimaal 10 bijeenkomsten van 1 tot 2-5 uur, individueel (of in groepen van maximaal 4 supervisanten).

Soms moeizaam, soms verhelderend, soms verrassend, maar altijd gericht op ontplooiing. De individuele bijeenkomsten worden aanvankelijk eens per veertien dagen gepland. Dan is er voldoende tijd om de ervaring tijdens de supervisie te leren herkennen in de praktijksituatie. Na verloop van tijd plannen we meer tijd tussen de bijeenkomsten, opdat het geleerde meer praktisch geoefend kan worden.
De supervisant bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn.

Doel: de supervisant krijgt meer inzicht in zijn handelen en kan dit duurzaam verbeteren.

Werkinbreng: De supervisant zorgt voorafgaand aan een gesprek voor een werkinbreng en levert een reflectieverslag naar aanleiding van de vorige bijeenkomst.  Enkele voorbeelden van onderwerpen die supervisanten kunnen aandragen zijn:     

– Het werken met cliënten

– De omgang met collega’s

– De eigen manier van leidinggeven of werken

Er wordt gewerkt met leerdoelen/leerwensen/leervragen

 • Algemeen: Het versterken van de integratie van denken, voelen, willen en handelen en de integratie van persoon, beroep en werkomgeving.
 • Specifiek: Vanuit de algemene doelen wordt een constante ontwikkeling van persoonlijke leerdoelen nagestreefd.
 • In het derde supervisiegesprek worden de leerdoelen met de supervisant vastgesteld.

De leerwensen die supervisanten hebben kunnen zeer uiteenlopend zijn. Het is per persoon wisselend natuurlijk. Hieronder wat voorbeelden:

 • Leren weerbaar, stevig zijn en blijven in de functie.
 • Leren intimidatie het hoofd bieden.
 • Leren voor jezelf op te komen (meer weerbaar worden)    zelfvertrouwen opbouwen (faalangst overwinnen).
 • Vermijdingsgedrag onderzoeken.
 • Leren incasseren (balans emoties-feiten; niet invullen voor een ander).
 • Herkenning, bewustwording tussen inhoudsniveau en betrekkingsniveau.
 • Leren de regie te pakken en houden (geen manipulatie).
 • Leren omgaan met verantwoordelijkheid (rol-positie) in de organisatie.
 • Leren eigen ruimte bewaken en leren grenzen stellen.
 • Leren meer in eigen kunde geloven, complimenten accepteren
 • Professionele afstand nabijheid ontwikkelen
 • Leren veiligheid voor zichzelf en de leerlingen creëren
 • Leren waar, de soms wat sterke, profileringsdrang mee te maken heeft.
 • Leren handvatten ontwikkelen om deze profileringsdrang op een constructieve manier om te buigen
 • “waar moet mijn nieuwe baan aan voldoen? En wat ligt me niet in een nieuwe baan?”
 • Hoe leer ik mijn eigen ruimte innemen?       
 • –  Voelen – Denken – Handelen verbinden met elkaar
 •  Leren dat goed, goed genoeg is. Ben nogal geneigd te streven naar een 10. Dat een 6 ook goed genoeg is.
 • Ik vind veel leuk en vind het leuk om in complexe casussen te zoeken naar oplossingen. Ik trek vaak zaken naar mijzelf toe en kan moeilijk nee zeggen. Ik zou willen dat deze balans beter is.
 • Ik voel mij vaak verantwoordelijk en heb moeite om alles los te laten. Wat maakt dat ik dingen vaak negatief benader?
 • Leren inzicht krijgen in: Waarom altijd maar goed moeten doen  waardoor ik in de controlestand schiet.
 • Hoe voorkom ik in een gesprek dat de ander alle ruimte inneemt?
 • Hoe kan ik de gevoelens van een ander zo tot mij nemen dat het mij geen energie kost, maar de ander zijn/haar gevoel wel mag hebben.
 • Wat maakt dat ik moeite heb om mij te uiten in het bijzijn van anderen en het gevoel heb dat anderen direct een oordeel over me hebben?
 • Ik wil de vaardigheden die in de afgelopen maanden geleerd heb blijven toepassen in mijn werk. Met name het aangeven van grenzen en voor mijzelf opkomen. Ik wil meer overtuigd raken van mijn eigen kwaliteiten.
 • Ik wil leren om meer te vertrouwen op mijn eigen kunnen, waardoor ik sneller keuzes en beslissingen kan maken (niet teveel overleg opzoeken).
 • Ik wil leren om mijzelf meer op de voorgrond te plaatsen door mijn gedachten te delen (minder afwachtend / rustig).
 • Ik wil leren om meer balans in mijn leven te hebben, meer rust ervaren en niet altijd maar bezig te zijn (hierdoor kom ik waarschijnlijk echt tot mezelf en tot een kern en is dit confronterend?).

Wanneer start je een supervisietraject?
Het moment om in supervisie te gaan kan verschillen. Voorbeelden om in supervisie te gaan:

 • Uit nieuwsgierigheid naar het eigen kunnen
 • Om te (leren) sturen op competenties
 • Om te leren omgaan met veranderende situaties
 • Omdat problemen ervaren worden binnen de huidige (werk)situatie
 • Supervisie als middel/mogelijkheid tot re-integratie
 • Om een impuls te krijgen om optimaal te blijven functioneren, voor nu en de  toekomst
 • Om SKJ geregistreerd te worden, en punten te krijgen
 • Om de herregistratie voor de SKJ te voltooien