Groepssupervisie:

Een supervisiebijeenkomst kan een individuele bijeenkomst zijn maar een groepssupervisie (2 tot 4 personen) is ook mogelijk. Een groepssupervisie duurt twee uur tot 2 ½ uur, afhankelijk van de groepsgrootte.

Ook groepssupervisie is een intensieve vorm van leren. Hierin stat niet alleen de persoon van de werker en zijn/haar (werk)ervaring centraal staan, maar ook dat van de medesupervisanten. Het is een leertraject in groepsvorm, onder leiding van een supervisor, waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk.

Door zelf te reflecteren op de eigen werkstijl en gedachten, krijgt ‘de supervisant’ zicht op eigen functioneren, maar het is ook leren van je medesupervisanten. Herkenbare zaken worden eerder gedeeld en er wordt gebruik gemaakt van elkaar kwaliteiten en kunde en kennis.

Als supervisor ga ik met de groep op zoek naar dieperliggende motieven die ten grondslag liggen aan deze interacties (bewustwording).

Wanneer ga je in groepssupervisie?
Het moment om in (groeps)supervisie te gaan kan verschillen. Voorbeelden om in (groeps)supervisie te gaan:

 • Uit nieuwsgierigheid naar het eigen kunnen en dit te bespreken met de medesupervisanten
 • Om te (leren) sturen op competenties
 • Om te leren omgaan met veranderende situaties
 • Omdat problemen ervaren worden binnen de huidige (werk)situatie
 • Supervisie als middel/mogelijkheid tot re-integratie
 • Om met collega’s een verdiepende slag maken in de persoonlijke ontwikkeling, wat de professionele ontwikkeling ten goed komt.
 • Om SKJ geregistreerd te geraken
 • Om de herregistratie voor de SKJ te voltooien

Een groepssupervisietraject omvat 10 tot 15 bijeenkomsten. Soms moeizaam, soms verhelderend, soms verrassend maar altijd gericht op ontplooiing. De groepssupervisie bijeenkomsten worden een per maand per veertien dagen gepland. Dan is er voldoende tijd om de ervaring tijdens de supervisie te leren herkennen in de praktijksituatie.
De supervisant zorgt voorafgaand aan een gesprek voor een werkinbreng en levert een reflectieverslag naar aanleiding van de vorige bijeenkomst. Deze wordt binnen twee weken verzonden aan de medesupervisanten en aan de supervisor.

Er wordt gewerkt met leerdoelen/leerwensen/leervragen

Leerdoelen:

 • Algemeen: Het versterken van de integratie van denken, voelen, willen en handelen en de integratie van persoon, beroep en werkomgeving.
 • Specifiek: Vanuit de algemene doelen wordt een constante ontwikkeling van persoonlijke leerdoelen nagestreefd.
 • In het derde supervisiegesprek worden de leerdoelen met de supervisanten vastgesteld.

Elke supervisant heeft een eigen leerwens/leervraag/leerdoel om in dit traject te onderzoeken.

Hieronder voorbeelden wat individuele leerwensen kunnen zijn:

 • Ik wil leren om meer (kritische) feedback te geven aan collega’s en andere betrokkenen. Hoe kan ik niet-helpende gedachten of gedachten überhaupt stopzetten/parkeren?
 • Hoe doen mijn groepsgenoten dat, en wat kan ik van hen leren?
 • Meer zicht op eigen kunnen middels feedback

Hoe kan ik er voor zorgen dat ik kritisch en eerlijk kan blijven maar tegelijkertijd de ruimte voor de ander openhoudt, zodat diegene ook kan groeien op zijn of haar manier.

afbeelding van een agenda item